PETANQUETRAINERS
specialisten in beweging
Nederlandse Jeu de Boules Bond
Elke vereniging moet lid zijn!
Sportplatform van de NJBB
voor competities, toernooien en reglementen.